Home Cenník Certifikáty Fotogaléria Kontakt
Objednávky
0904 533 285
0918 547 165
Môžete nám aj napísať:
Menu

Chiropraktika


Je metóda, ktorej účelom je prinavrátiť kĺby a kĺbiky do pôvodnej anatomickej polohy. Po takejto zdarnej činnosti sa uvoľňuje nielen kĺb, svalové partie a nervy a z toho dôvodu sa odstráni bolesť.


Chiropraktiku môžeme rozdeliť na


Mobilizačné techniky

Sú to techniky, ktoré nám zväčšujú kĺbovú vôľu. Pri správnej technike sa fixuje jeden a mobilizuje druhý článok jedného kĺbneho spojenia. Pri týchto technikách je pérujúci pohyb, ktorým dosahujeme extrémnu polohu kĺbu. Keď mobilizáciu opakujeme zisťujeme aj u normálneho kĺbu, že sa rozsah pohyblivosti zväčšuje a už nenarážame na bariéru tam kde bola pôvodne.Manipulačné techniky

Ide o rýchly a nenásilný náraz malého rozsahu z predpätia v smere v , ktorom sme dosiahli prepätie. Pritom prekonávame určitú bariéru a dôjde k rupnutiu. K tomu dôjde niekedy mobilizáciou inokedy vyčkaním alebo prekvapením spravidla s výdychom.


    Dôležitý je pri týchto technikách aj dych. Väčšinou sa manipulačné aj mobilizačné techniky robia pri výdychu. Je to kvôli tomu ,že výdych má uvoľňovacie a tlmiace účinky na kostrové svaly.